Maklumat Pelayanan PPID

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan apabila ada ketidaksesuaian silahkan menyampaikan kritik dan saran kepada Politeknik ATI Makassar. Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku.”